Komitet Honorowy

Prof. Wojciech Nowak Rektor UJ
Prof. Tomasz Grodzicki Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Prof. Maciej Małecki Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ


Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. med. Dorota Drożdż
Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Dr med. Joanna Grodzicka
Prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
Prof. dr hab.med. Stanisław Kwiatkowski
Prof. dr hab.med. Michał Pędziwiatr
Prof. dr hab.med. Anna Pituch-Noworolska
Prof. dr hab. med. Piotr Richter
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień
Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk


Komitet organizacyjny:

Dr med. Andrzej Bałaga
Dr med. Jacek Domański
Dr hab med. Magdalena Dutsch-Wicherek
Dr hab. med. Aleksandra Gilis-Januszewska
Dr hab med. Wojciech Górecki
Dr hab. med. Jacek Kołcz, prof. UJ
Dr hab. med. Maciej Kowalczyk
Dr med. Mirosław Krysta
Dr hab. med. Tomasz Mroczek, prof. UJ
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk
Dr hab. med. Szymon Skoczeń, prof.UJ
Dr med. Małgorzata Smolec-Zamora
Prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko
Dr hab. med. Piotr Wojciechowski
Dr med. Andrzej Zając

 
Sponsorzy