Organizator:

Instytut Pediatrii UJ CM
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Biuro Organizacyjne:

Symposium Cracoviense Sp z o.o.
31-123 Kraków, Krupnicza 3
Tel 48 12 422 76 00
Fax 48 12 421 38 57
www.symposium.pl

Osoby do kontaktu:
Zofia Cześnikiewicz, e-mail: zofia.czesnikiewicz@symposium.pl
Małgorzata Małek, e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl 
Sponsorzy