Aula im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków


Sponsorzy